ELŻBIETA KRYŃSKA - Firmom trudno zwolnić pracowników zatrudnionych na stałe, dlatego wolą czasowe kontrakty.
Z ostatniego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że firmy chętniej zatrudniają na umowy na czas określony niż nieokreślony. Dlaczego?
Bo formalne wymogi zwalniania są dla pracodawców uciążliwe. Jeśli chcą zwolnić pracownika, muszą m.in. powiadomić o tym związki czy uzasadnić zwolnienie. A trzeba pamiętać, że wiele zwolnionych osób może i na ogół odwołuje się do sądu pracy. Ponadto tracą dużo czasu, żeby pozbyć się pracownika i muszą mu płacić odprawę, jeśli zwalniają go z przyczyn dotyczących zakładu pracy.