Te osoby, które dopiero debiutują w biznesie nie muszą co miesiąc wpłacać do ZUS, taka jak pozostali prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, ponad 800 zł.

Aby pomóc im rozkręcić firmę od ponad pięciu lat obowiązuje dla nich specjalne rozwiązanie. Wybrane osoby, które rozpoczynają prowadzenie firmy 25 sierpnia 2005 roku lub później mogą korzystać z ulgi w opłacaniu składek do ZUS. Przez pierwsze 2 lata od daty rozpoczęcia wykonywania działalności opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (dobrowolna) od preferencyjnej podstawy wymiaru. Nie opłacają też składki do Fundusz Pracy.

Podstawa, która służy do obliczania składek, jakie trzeba zapłacić do ZUS jest zdecydowanie niższa od tej, którą opłacają osoby prowadzące już działalność. Wynosi nie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przez cały 2010 rok jest to 395,10 zł tj. 30 proc. z kwoty 1317 zł. Początkujący biznesmen zapłaci więc do ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych 117,11 zł zamiast 605,74 zł miesięcznie. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 233,32 zł. W efekcie koszt prowadzenia firmy osoby, która dopiero ją zakłada wynosi łącznie 350,43 zł miesięcznie, a nie tak jak dla pozostałych osób prowadzących działalność 839,06 zł.

W przyszłym roku składki te będą nieco wyższe. To efekt wzrostu płacy minimalnej, która wyniesie od stycznia 1386 zł. W efekcie podstawa wymiaru składek wzrośnie do 415,80 zł. A to oznacza, że:

• składka na emeryturę wyniesie 81,16 zł

• na rentę 24,95 zł

• na ubezpieczenie chorobowe 10,19 zł

• na ubezpieczenie wypadkowe 6,94 zł (zakładając, że stawka wyniesie 1,67 proc. postawy).

Łącznie składki do ZUS wzrosną z 117,11 zł do 123,24 zł – o 6,14 zł.

Trzeba też pamiętać, że osoby prowadzące firmy opłacają składkę zdrowotną do NFZ. Nie jest jeszcze znana podstawa jej naliczania (składaka wynosi 9 proc. od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku, GUS poda tę wartość około 20 stycznia 2011 r.), ale można szacować, że wyniesie ona ok. 3550 zł. Wtedy składka na zdrowie wzrośnie z 233,32 zł do prawie 240 zł.
Łączy koszt opłacanie wszystkich składek wyniesie więc od stycznia prawie 363 zł i będzie wyższy od tegorocznego o 12,5 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:
Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585)