Samorządy zaczęły właśnie podliczać wydatki na pensje nauczycieli. Muszą im zapewnić co najmniej średnią płacę zagwarantowaną w Karcie nauczyciela (KN). Jeśli tego nie zrobią, do końca stycznia wypłacą wyrównanie – tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający. W tym roku przeznaczyły na to 250 mln zł. Jak sprawdziliśmy, w przyszłym roku to się już nie powtórzy. Tak wynika z naszej sondy przeprowadzonej w 30 dużych miastach i w kilkunastu małych gminach. Zdecydowanie większość z nich nie planuje wypłacać dodatku. Wypłacają średnie płace przez cały rok.

– Bardzo się cieszę, że samorządy zaczęły terminowo wypłacać nauczycielom pensje – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Gminy nauczyły się tak zarządzać szkołami, aby wprowadzony w listopadzie 2009 r. obowiązek wypłacania dodatku za niezapełnienie średnich był realizowany na bieżąco.

Wypłata na bieżąco

W ubiegłym roku na wypłatę wyrównań samorządy nie tylko musiały znaleźć 250 mln zł, ale niektóre z nich musiały nawet nowelizować swoje budżety, aby wywiązać się z obowiązku zapewniania średnich płac. W styczniu przyszłego roku to się nie powtórzy.

Na przykład Urząd Miasta Bielsko-Biała na wyrównanie pensji wydał w tym roku 31,5 tys. zł, a w przyszłym nie wyda nic. Miasto Katowice wydało 310 tys. zł, a w przyszłym już wiadomo, że będzie mniej. Podobnie jest w Radomiu, który wypłacił 5,3 mln zł. Niższy wydatek na wyrównania planuje też urząd miasta w Chrzanowie, który w tym roku wydał na to 1 mln zł. W tym roku będzie to ok. 0,5 mln zł. Wyrównań nie planują wypłacać Wrocław, Kraków, Poznań, Szczecin, Lublin i Kielce. Płacą średnie, ale kosztem tego, że same dopłacają do otrzymanej subwencji nawet do 80 proc. otrzymanych kwot. Na przykład Bielsko-Biała otrzymała w tym roku 161, 4 mln zł subwencji, a do tego dopłaciła 103 mln zł. Z kolei Szczecin otrzyma 308,4 mln zł, a dopłaca 581 mln zł.

Gminy bez dodatku

Także w małych gminach, wyrównania będą znacznie niższe.

– Za 2009 r. musieliśmy wypłacić 100 tys. zł, a w tym będzie to około 30 tys. zł – mówi Zenon Szewczyk, członek komisji rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice.

Podobnie jest w urzędzie miasta w Radomsku.

– Za 2010 r. wypłacimy 7 nauczycielom stażystom blisko 4 tys. zł – mówi Zbigniew Solarik, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Radomsko.

Dodaje, że w poprzednim roku na ten celu urząd musiał wydać 20,5 tys. zł.