• Byli prezydenci nie dostanĄ podwyŻek. Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski powiedział wczoraj, że jego klub nie prowadzi prac nad projektem ustawy podwyższającej uposażenia byłych prezydentów. Dzień wcześniej mówił, że PO zastanawia się nad podwyższeniem tych uposażeń. Podwyżkami objęci byliby wszyscy prezydenci: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, a także Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
  • Potrzebny dialog spoŁeczny. Obradująca wczoraj w Katowicach Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w sprawie związkowych postulatów wzrostu płac w Kompanii Węglowej nie zajęła się protestem górników z kopalni Budryk w Ornontowicach (woj. śląskie). W stanowisku w sprawie kopalni Budryk prezydium WKDS wskazuje na rolę dialogu społecznego w rozwiązywaniu podobnych konfliktów. Zastrzega jednak uzależnienie podjęcia działań od tego, czy wszystkie strony sporu postępują zgodnie z prawem.
  • Lekarze popierajĄ pomysŁ PiS. Zarząd Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy popiera pomysł PiS, by składka zdrowotna wzrosła do 13 proc. Sceptycznie odnosi się natomiast do zapowiedzi minister zdrowia Ewy Kopacz dotyczących reformy systemu. OZZL podkreślił, że nie wystarczy zwiększyć nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych. Konieczne jest również wprowadzenie współpłacenia, demonopolizacja płatnika, wprowadzenie rzeczywistej konkurencji między świadczeniodawcami oraz przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego.

Więcej www.ozzl.org.pl

Kolejny nabór na szkolenie. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że jest gotowe przeprowadzić kolejne bezpłatne szkolenie Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Zainteresowani tą problematyką muszą wypełnić i odesłać karty zgłoszenia na szkolenie do 30 stycznia 2008 r. Lista uczestników i informacja o dokładnym terminie jego przeprowadzenia zostanie podana do wiadomości na stronach internetowych resortu pracy po 10 lutego 2008 r.

Więcej www.mpips.gov.p