ZUS będzie mieć rok na dostosowanie systemu informatycznego do nowego systemu pozwalającego na weryfikację podpisu elektronicznego (tzw. e-podpis) w czasie rzeczywistym.
Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podpisach elektronicznych. Zdaniem Wiesława Paluszyńskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, projekt ten wprowadza możliwość korzystania przez firmy z e-pieczątki oraz dostosowuje polskie przepisy o elektronicznym podpisie do Dyrektywy 1999/93/WE.
Zamiast pojęcia „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” wprowadzono unijne pojęcie „podpis kwalifikowany”. Taka zmiana umożliwia wprowadzenie nowych, tańszych rozwiązań, które również pozwolą na weryfikowanie osoby korzystającej z takiego podpisu. Jednocześnie ma być on weryfikowany w czasie rzeczywistym.
Aby ZUS miał możliwość dostosować swoje systemy informatyczne do tego nowego zadania, konieczna była nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Rządowy projekt ułatwi także przesyłanie informacji o dochodach pomiędzy urzędami skarbowymi i gminami osób ubiegających się o świadczenia rodzinne.