Na dofinansowanie do czynszu za mieszkanie oraz dopłaty do zakupu opału mogą liczyć tylko osoby osiągające najniższe dochody. Specjalna pomoc przyznawana jest na sześć miesięcy.
Zima to okres, w którym wielu mieszkańców gmin i miast zwraca się o dodatkową pomoc do lokalnych władz samorządowych. Prośby i petycje nie dotyczą tylko obowiązków gmin z zakresu pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe czy pomocy w naturze). Wiele z nich to wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych czy dofinansowanie zakupu opału na zimę.
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz zapisy ustawowe na takie wsparcie mogą liczyć tylko najubożsi mieszkańcy gmin i miast. Same warunki przyznawania pomocy określa ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Wymienia ona pięć kategorii osób, które mogą ubiegać się o gminne dopłaty do czynszu. W pierwszej kolejności przysługuje on najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych. Nie ma przy tym znaczenia, kto jest właścicielem nieruchomości. Może to być zarówno przedsiębiorca, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina, zakład pracy, jak i osoba prywatna wynajmująca swoje mieszkanie na wolnym rynku.
Trzecią kategorią beneficjentów są osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych. Oprócz wspomnianych wyżej osób o dodatek mieszkaniowy może wnioskować praktycznie każdy, kto ponosi wydatki w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego i posiada do niego jakikolwiek inny tytuł prawny (np. użyczenia), a nawet nie posiada żadnego tytułu do lokum, w którym aktualnie przebywa. Chodzi o osoby oczekujące na lokal zamienny albo socjalny. W praktyce o dodatek mogą starać się więc nawet rodziny z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Niezależnie od ilości podstaw, które uprawniają wnioskodawcę do uzyskania dofinansowania, można otrzymać tylko jeden dodatek mieszkaniowy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto może liczyć na dopłaty

Wielkości lokalu

Konieczności wypełnienia wniosku

Wstrzymania wypłat

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać pomoc od gminy.