Terenowe komisje lekarskie (pierwsza instancja) będą orzekać o stanie zdrowia żołnierzy do stopnia podpułkownika. Natomiast komisje rejonowe będą oceniać zdolność do służby żołnierzy od stopnia pułkownika.

Tak wynika z wchodzącego dzisiaj w życie rozporządzenia ministra obrony narodowej z 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. nr 225, poz. 1467).

Do tej pory rejonowe wojskowe komisje lekarskie orzekają o stanie zdrowia żołnierzy od stopnia majora.

Likwidacja Wojskowej Akademii Medycznej spowodowała, że armia narzeka na brak lekarzy oficerów znających specyfikę służby. Jednocześnie doświadczeni lekarze odchodzą do pracy w cywilu. Konieczna więc była nowelizacja rozporządzenia, która umożliwi im pracę w wojskowych komisjach lekarskich.