Obecnie do podziału jest ok. 1,5 mld zł i to się nie zmieni; inne będą jednak rządzące nim zasady. Teraz uczelnie dzielą pieniądze na pół: 50 proc. na stypendia naukowe, tyle samo na socjalne. Od przyszłego roku na stypendia socjalne ma iść 75 proc. puli, a jedynie 25 proc. uczelnie będą mogły przekazać na stypendia dla najzdolniejszych. To może oznaczać, że liczba osób je pobierających stopnieje z ok. 250 do 180 tysięcy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tłumaczy, że takie zmiany wymusiła na Polsce m.in. krytyka obecnego systemu stypendialnego ze strony zagranicznych instytucji. - Zarówno bank światowy, jak i OECD zwracały uwagę, że nasz system jest niewłaściwy. W większości krajów nie ma stypendiów naukowych, gdyż studia są wartością samą w sobie. Nie zdecydowaliśmy się jednak na ich likwidację, ale zreformować ten system musieliśmy, podkreśla Bartosz Loba, rzecznik MNiSW.