Firma nie musi w umowie o pracę na czas określony wskazywać, że możną ją rozwiązać wcześniej z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Może to zrobić ustnie lub w opisie warunków pracy.
Firma ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora finansowego. Po jego przeprowadzeniu z najlepszym kandydatem prowadzone były negocjacje warunków umowy o pracę. W ich trakcie ustalono, że zostanie ona zawarta na czas określony z informacją o tzw. kodeksowym okresem wypowiedzenia. W następnym dniu od podpisania umowy pracownik otrzymał dodatkowo pisemną informacje o szczegółowych warunkach pracy.
Po trzech miesiącach firma wypowiedziała pracownikowi umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Ten odwołał się do sądu I instancji. Wskazał, że pracodawca w trakcie negocjacji warunków umowy nie poinformował go o okresie wypowiedzenia umowy.