Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w listopadzie pojawiła się informacja o trzech nowych programach: Ideas Plus, Index Plus, Iuventus Plus. W ich ramach można było ubiegać się o pieniądze na badania czy publikacje naukowe. Od momentu ogłoszenia konkursów placówki naukowe miały zaledwie kilkanaście dni na złożenie wniosków.

– Informacje z dziekanatu o ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej ministerstwa otrzymałem 23 listopada, pozostało nam kilka dni na złożenie wniosku – mówi Maciej Szkulmowski, któremu resort przyznał 100 tys. zł. Jest on pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Niektóre placówki w ogóle nie wiedziały o konkursie i straciły szanse na pieniądze. Naukowcy, którzy złożyli wnioski, mieli problemy z ich wypełnieniem.

– Brakowało nam szczegółowych informacji – mówi Mikołaj Szkulmowski.

Wyjaśnia, że naukowcy nie wiedzieli, o jaką kwotę można się ubiegać. Czy będą przyznawane środki w wysokości 10 tys. zł, czy 300 tys. zł. Nieznany był też termin, w jakim projekt badawczy powinien być zrealizowany. Przez brak takich szczegółow oraz przez to, że resort nauki ogłosił program po raz pierwszy, wniosek był pisany w ciemno.

Teraz te placówki, którym ministerstwo przyznało pieniądze, mają siedem dni od otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych na złożenie w resorcie nauki projektu umowy o jego realizacji. Niedotrzymanie terminu będzie równoznaczne z rezygnacją z programu.

Jeszcze w tym roku resort nauki planuje otworzyć kolejny konkurs na finansowanie badań naukowych humanistów.