SN w składzie siedmiu sędziów odpowiadał na pytanie prawne trzyosobowego składu SN. Chodziło o dyskryminację pracownika.

Związek zawodowy, do którego należał pracownik, przystąpił do sporu sądowego bez formalnej, pisemnej zgody pracownika. Trzyosobowy skład SN miał wątpliwość, czy prawo dopuszcza takie rozwiązanie i zadał pytanie prawne siedmioosobowemu składowi SN.

W podjętej w czwartek uchwale SN stwierdził, że związek zawodowy nie może bez zgody pracownika przystąpić do sporu sądowego, który ten pracownik toczy z pracodawcą. Zaznaczył jednak, że już samo członkostwo w związku może być uznane za taką zgodę.

Sąd zaznaczył, że inaczej jest w przypadku pracownika, który nie należy do związku zawodowego. Podkreślił, że w takiej sytuacji pracownik musi wystąpić do związku z oficjalnym wnioskiem o pomoc prawną.

W ocenie SN pracownik, niezależnie od tego, czy jest związkowcem czy nie, zawsze może pisemnie zrezygnować z pomocy związku.