"Bieżąca sytuacja finansowa ZUS jest zgodna z planem. (...) Środki ze składek oraz wydatki są lekko powyżej planu. Przekazano 7,5 mld zł na rzecz FUS z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Z budżetu państwa otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 4 mld zł, z której część świadczeń jest już uzupełniana" - powiedział Derdziuk.

Prezes ZUS poinformował, że obecnie zawarto także umowy kredytowe na rok 2011 na warunkach korzystniejszych niż w roku bieżącym.

"Jeśli chodzi o sytuację w 2011 roku, to są już zawarte umowy kredytowe na potrzeby płynnościowe, ale środki te będą potrzebne dopiero pod koniec przyszłego roku. Warunki tych umów są korzystniejsze niż poprzednich" - dodał.

W planie finansowym zapisano koszty działalności ZUS w 2011 roku na poziomie 4,230 mld zł, niezmiennym w porównaniu z rokiem bieżącym.