Środki jakie wpłynęły ze składek oraz wydatki ZUS są na chwilę obecną lekko powyżej planu finansowego przewidzianego na 2010 rok - powiedział na konferencji prasowej prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Prezes poinformował, że na 2011 rok zawarto już umowy kredytowe na potrzeby płynnościowe ZUS, których warunki są bardziej korzystne niż poprzednich umów.

"Bieżąca sytuacja finansowa ZUS jest zgodna z planem. (...) Środki ze składek oraz wydatki są lekko powyżej planu. Przekazano 7,5 mld zł na rzecz FUS z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Z budżetu państwa otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 4 mld zł, z której część świadczeń jest już uzupełniana" - powiedział Derdziuk.

Prezes ZUS poinformował, że obecnie zawarto także umowy kredytowe na rok 2011 na warunkach korzystniejszych niż w roku bieżącym.

"Jeśli chodzi o sytuację w 2011 roku, to są już zawarte umowy kredytowe na potrzeby płynnościowe, ale środki te będą potrzebne dopiero pod koniec przyszłego roku. Warunki tych umów są korzystniejsze niż poprzednich" - dodał.

W planie finansowym zapisano koszty działalności ZUS w 2011 roku na poziomie 4,230 mld zł, niezmiennym w porównaniu z rokiem bieżącym.