Radni wszystkich szczebli samorządu, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast muszą złożyć oświadczenia o stanie majątkowym w ciągu 30 dni od ślubowania. Takie same obowiązki ustawa nakłada na nowych sekretarzy i skarbników gminy. Od tej kadencji władz samorządowych niezłożenie oświadczenia majątkowego w dodatkowo wyznaczonym terminie będzie wiązało się z wygaśnięciem mandatu.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich zastępcy, jak również radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe osoby te zgodnie z przepisami samorządowych ustaw ustrojowych (ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim) składają co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Takie same obowiązki ustawa nakłada m.in. na sekretarzy, skarbników, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województwa.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Oświadczeń majątkowych

Reklama

Gminnych urzędników

Sankcji i kar

Analizy oświadczeń

Oświadczenia o działalności małżonka

Ochrony radnego

To jest tylko część artykułu. Zobacz jego pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakim terminie władze gminne muszą złożyć oświadczenia majątkowe.