Szukając firmy, w której student chce odbyć staż, warto najpierw zebrać informacje o firmie, odwiedzić jej stronę internetową, zrobić research w sieci i na forach, porozmawiać ze znajomymi, szczególnie, jeżeli wśród nich są jej pracownicy.
Ważne, żeby brać pod uwagę potencjał przedsiębiorstwa i możliwości rozwoju, jakie oferuje.
Staże i praktyki powinny oferować studentom i absolwentom możliwość zdobywania doświadczenia i weryfikowania umiejętności akademickich w praktyce. Pracodawcy natomiast powinni traktować staże i praktyki jako inwestycję w ich przyszłych pracowników, wynikającą w największej mierze z potrzeb rynku. Analizy wskazują, że w bliskiej perspektywie na polskim rynku pracy zabraknie wykwalifikowanych pracowników technicznych. Dlatego na przykład w naszej firmie program praktyk i staży jest tak ułożony, aby umożliwiał osobom jeszcze studiującym poznanie realiów pracy w przemyśle ciężkim. W ramach programu „ZAINSTALUJ” się aranżujemy spotkania studentów z naszymi pracownikami, organizujemy np. warsztaty pracy zespołowej, myślenia analitycznego i innowacyjnego. Studenci mogą zobaczyć nasze huty nie tylko podczas dni otwartych, organizujemy dla nich w naszych zakładach również tzw. case studies, np. w krakowskiej stalowni, podczas których na żywo przyglądają się pracy w zakładzie.
Jeśli student odbędzie staż, zaprocentuje to w przyszłości. Staże odbyte w renomowanej firmie są sygnałem dla pracodawcy, że student podczas nich nie zajmował się jedynie parzeniem kawy czy kserowaniem materiałów, ale wdrażał się w prace przedsiębiorstwa. Studenci często zapominają, jak ważne jest otrzymanie zaświadczenia z wykazem pełnionych obowiązków od firmy, w której odbywał praktykę lub staż.
Wszystkie te działania świadczą o chęci rozwijania się, zdobywania wiedzy i nowych kompetencji. Są również dowodem na to, że kandydaci umieją pogodzić studia z początkami kariery zawodowej. Tacy ludzie mają już na wstępie przewagę w procesie rekrutacji, ponieważ dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, choćby najbardziej rozległą, ale przede wszystkim doświadczeniem.
not. UM