16 grudnia przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości sądzone będą OFE. Komisja Europejska domaga się zniesienia ograniczeniu inwestycji funduszy emerytalnych za granicą. Polska uznaje OFE za część publicznego systemu emerytalnego i uważa, że unijne przepisy o wolnym przepływie pieniędzy tu nie obowiązują.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie limitów w inwestowaniu OFE na rynkach zagranicznych rozstrzygnie de facto spór między Polską a Komisją Europejską o liczenie naszego długu. Będzie też argumentem w sporach wewnętrznych o kształt reformy emerytalnej.

Inne liczenie długu