Pracujący w krajach UE mogą, korzystając z komputera, wysłać pytanie do ZUS, czy mają prawo do emerytury lub renty na przykład z Wielkiej Brytanii.
Polacy, którzy pracowali w państwie unijnym lub takim, z którym mamy podpisaną umowę, na przykład z USA czy Kanadą, nie muszą osobiście udawać się do ZUS, aby zapytać o emeryturę lub rentę. Mogą po wejściu na stronę internetową www.zus.pl wysłać e-mail korzystając z e-Inspektoratu ZUS.
Taką możliwość mają od niedawna – od listopada. Na razie skorzystało z tego 17 osób.
– Do naszego oddziału wpłynęło jedno pytanie od osoby zamieszkałej w Szwecji, która pyta o numer swojego ubezpieczenia w Polsce – mówi Piotr Tolko z oddziału ZUS w Szczecinie.
Jednak zainteresowani mogą zapytać o znacznie więcej spraw. Między innymi o zasady nabycia prawa do emerytury czy renty przez osoby posiadające okresy ubezpieczenia w Polsce i za granicą. Także o zasady obliczania wysokości takich świadczeń, ich wypłaty i transfer do państwa zamieszkania, wreszcie o procedury i formularze.
Zadając pytanie, należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia). Odpowie na nie jeden z oddziałów ZUS, w zależności od tego, w którym państwie pracował zainteresowany. Może to być I oddział w Łodzi, w Nowym Sączu, Opolu, Szczecinie i I oddział w Warszawie.