1 stycznia 2011 r. wejdą w życie nowe wytyczne ministra rozwoju regionalnego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Będą obowiązywać wszystkich nowych wnioskodawców, ale częściowo także tych, którzy otrzymali dofinansowanie na starych zasadach.

– Wszystkie nowe wydatki po tej dacie muszą być ponoszone na nowych zasadach – podkreśla Aleksandra Dmitruk, zastępca dyrektora w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Oznacza to, że wybierając np. wykonawcę usługi powyżej 20 tys. zł, trzeba będzie przeprowadzić tzw. procedurę rozeznania rynku, która wcześniej nie obowiązywała w PO KL. Nie będzie także można zatrudniać personelu na podstawie umów cywilnoprawnych. W projektach, które są już realizowane, a przyznano im dofinansowanie na starych zasadach, nie trzeba będzie natomiast wprowadzać zmian do budżetu.