Chodzi o zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń POZ w 2011 r.

NFZ podniósł stawkę bazową za świadczenie wykonywane przez pielęgniarkę POZ z 24,24 zł na 26,64 zł. W przypadku pielęgniarki szkolnej stawka bazowa zostaje zwiększona z 38,40 zł do 42,00 zł. Stawka na finansowanie świadczeń profilaktyki fluorkowej (zapobieganie próchnicy zębów) wzrasta z 3,60 zł do 5,40 zł.

Zarządzenie przewiduje także, że w uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału NFZ może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby pacjentów objętych opieką przez jednego lekarza POZ. Ma to zwiększyć dostępność do świadczeń.

Zgodnie z zarządzeniem, od stycznia 2011 r. lekarze POZ będą też przekazywać bardziej szczegółowe dane dotyczące niektórych świadczeń zdrowotnych. Do tej pory były to dane zbiorcze, teraz mają zawierać szczegółowe dane dotyczące niektórych grup pacjentów - dzieci i młodzieży. Dane będą dotyczyły m.in. liczby wizyt domowych lekarzy i pielęgniarek oraz obowiązkowych szczepień. Świadczenia te stanowią 5 proc. z 1,35 mln świadczeń udzielanych w ramach POZ.

Zarządzenie porządkuje także zasady rozliczania opieki pielęgniarki szkolnej nad dziećmi niepełnosprawnymi, które uczęszczają do szkół ogólnodostępnych.