Pracownicy tymczasowi to głównie osoby młode, co znacznie odróżnia Polskę od krajów Europy Zachodniej, gdzie taką pracę podejmują osoby bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, doświadczenie czy kwalifikacje
Kto w Polsce pracuje tymczasowo?
Są to głównie osoby młode, co znacznie odróżnia Polskę od krajów Europy Zachodniej, gdzie taką pracę podejmują osoby bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, doświadczenie czy kwalifikacje. Z badań Forum HR w Polsce wynika, że 62 proc. pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje stanowią mężczyźni. Co ciekawe, aż 70 proc. tak pracujących osób jest zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych. Najbardziej popularne sektory to przemysł samochodowy, przemysł lekki, maszynowy, spożywczy i tytoniowy, transport i logistyka oraz farmacja. Wśród pracowników tymczasowych wciąż też przeważają osoby młode, do 26. roku życia – stanowią 40 proc. pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Gorzej jest ze starszymi osobami – pracownicy po 50. roku życia stanowią 6 proc. zatrudnionych.
Jak będzie rozwijał się ten rynek w Polsce?
W krajach Europy Zachodniej od 1,5 do 4,5 proc. populacji osób aktywnych zawodowo pracuje na kontraktach tymczasowych, co wynika przede wszystkim z dojrzałości rynku, który w znacznym stopniu wymusza większą rolę elastycznych form zatrudnienia. Warto w tym przypadku porównać uwarunkowania, z którymi mamy do czynienia w Europie Wschodniej oraz Zachodniej. Obecnie firmy współpracują z agencjami zatrudnienia, aby podtrzymywać stabilny wzrost przychodów oraz coraz większą produkcję. Biorąc pod uwagę ten czynnik oraz wnioski płynące z kryzysu finansowego, jesteśmy przekonani, że rola elastycznych form zatrudnienia w perspektywie przynajmniej kolejnych 10 lat wygląda bardzo obiecująco.
A czy praca tymczasowa powinna być kierowana do jakichś określonych grup?
Ten model pracy będzie się upowszechniał nie tylko wśród pracodawców, ale także wśród pracowników. Przykładem mogą być osoby rozpoczynające karierę zawodową, młode matki powracające na rynek pracy czy też osoby starsze, którym zależy na tym, aby mieć więcej wolnego czasu, ale całkowicie nie wycofywać się z rynku pracy. Mogą wykorzystać okres pracy tymczasowej jako możliwość zdobycia doświadczenia czy powrotu na rynek pracy po okresie przerwy w zatrudnieniu.