Szefowie urzędów samorządowych sami mogą decydować, jakie kompetencje powierzyć sekretarzom. W praktyce jeden z nich może odpowiadać za kadry, a inny tylko za obieg dokumentów.
Osoby, które po raz pierwszy zostały wybrane na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy marszałków mogą zlecić realizację części zadań innym pracownikom, np. sekretarzom. Taką możliwość przewiduje m.in. art. 5 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458). Zgodnie z nim kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
– Trzeba pamiętać, że sekretarz pełni rolę głównego urzędnika, który powinien być odpowiednikiem dyrektora generalnego w służbie cywilnej – wyjaśnia Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Służby Cywilnej.