Do końca 2012 roku w karetkach będą mogli jeździć wszyscy lekarze bez względu na posiadaną specjalizację.
Dopiero za dwa lata, a nie od przyszłego roku, jak to było planowane pierwotnie, w skład tzw. zespołów jednostek ratownictwa medycznego będą mogli wchodzić wyłącznie lekarze z wybraną specjalizacją. Od 2012 roku będą tam pracować specjaliści m.in. z zakresu anestezjologii, chirurgii, pediatrii czy chorób wewnętrznych. Taką zmianę wprowadza nowelizacja z 22 października 2010 r. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 219, poz. 1443). Wchodzi ona dzisiaj w życie.
Ponadto dzięki nowelizacji wydłużony do 5 lat zostanie czas, na który np. stacje ratownictwa medycznego będą zawierać kontrakty z NFZ. Nie dotyczy to jednak pierwszej połowy przyszłego roku. Na ten czas podpiszą one jedynie aneksy do tegorocznych umów. Te będą obowiązywać do lipca 2011 r. Po tej dacie świadczeniodawcy zawrą z funduszem wieloletnie kontrakty.