•  Większość szpitali podpisaŁa umowy z NFZ. W piętnastu województwach nie ma ani jednego szpitala, który nie podpisał kontraktu z NFZ - poinformowała wczoraj minister zdrowia Ewa Kopacz. Zapowiedziała również, że na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi pakiet ustaw: o ZOZ (pozwoli na przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego), o prawach pacjenta, o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych oraz o tzw. negatywnym koszyku świadczeń. Tymczasem w większości szpitali grafiki pracy lekarzy ustalono tylko na najbliższe dni lub tygodnie. Tam gdzie dyrekcja nie może poradzić sobie z organizacją dyżurów, zawieszono działalność oddziałów lub wstrzymano przyjęcia pacjentów. 1 stycznia weszło w życie unijne prawo, które stanowi, że czas pracy lekarza wynosi 48 godzin tygodniowo i może być wydłużony do 78 godzin, jeśli lekarz wyrazi na to pisemną zgodę.
    Więcej www.mz.gov.pl
  •  Bezrobocie poniŻej 10 proc. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział wczoraj, że bezrobocie w Polsce w 2008 roku. zmniejszy się do poziomu jednocyfrowego. Jak pod koniec grudnia informował GUS, na koniec listopada 2007 r. spadło ono do 11,2 proc., z 11,3 proc. w październiku.
  •  Kontrola bezpieczeństwa w kopalni Budryk. Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach pisemnie nakazał wczoraj dyrektorowi strajkującej od 17 dni kopalni Budryk w Ornontowicach podjęcie działań służących zachowaniu pełnego bezpieczeństwa w kopalni. O wydaniu decyzji administracyjnej w tej sprawie, w oparciu o protokół z przeprowadzonej inspekcji, poinformowała rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego, Edyta Tomaszewska. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
  •  BCC o wypŁatach emerytur z OFE. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club opowiadają się za mniejszymi wymogami kapitałowymi wobec zakładów emerytalnych, które od 2009 roku mają wypłacać emerytury z OFE. Są też przeciw różnicowaniu emerytur według płci. Zdaniem BCC należy poprzeć propozycję utworzenia zakładu państwowego, ponieważ działalność ZE do 2030 będzie nierentowna. BCC opowiedziało się też za trzema formami wypłat emerytur z OFE: emeryturą dożywotnią, małżeńską i dożywotnią z gwarantowanym okresem wypłat trwającym od 2 do 10 lat (wypłacaną dożywotnio, a w razie śmierci ubezpieczonego w okresie gwarantowanym - wskazanej osobie).
    Więcej www.bcc.org.pl