Firmy, które prowadzą badania naukowe, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy publicznej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Pieniądze te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu badawczego, aparaturę naukowo-badawczą, grunty i budynki oraz usługi badawcze. Firma otrzyma też środki na potrzebne do badań materiały.
Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. nr 215, poz. 1411). Jutro wejdzie w życie.