O tym zdecyduje kierująca akcją ratowniczą. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, nad którą wczoraj głosowali senatorowie. Ponieważ do ustawy została zgłoszona jedna poprawka (redakcyjna), ustawa musi ponownie trafić pod obrady Sejmu.

Nowela ponad to zakłada wydłużenie czasu, w którym skierowanie do szpitala psychiatrycznego zachowuje ważność. Obecnie jest ono aktualne jedynie przez 14 dni. W związku z tym, że często czas oczekiwania na przyjęcie do takiej placówki jest dłuższy niż dwa tygodnie, lekarze musieli wystawiać je ponownie. Resort proponuje, aby warunkiem zachowania ważności skierowania było wpisanie pacjenta na listę oczekujących.