Wczoraj Senat jednogłośnie uchwalił ustawę z 29 października o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa, która teraz trafi po podpisu prezydenta, umożliwia wypłatę pieniężnych rekompensat strażakom za przedłużony czas służby. Będą one wypłacane za czas pracy wynoszący nie więcej niż do 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym (powyżej tego wymiaru przysługuje im wolne). Z nowej możliwości będą jednak mogli korzystać tylko strażacy, którym przedłużono czas służby z powodu konieczności zapewnienia jej ciągłości. Takie rozwiązania są stosowane wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak powodzie, katastrofy czy huragany. Za jedną nadgodzinę strażacy otrzymają 13,76 zł. Rekompensata ta będzie wypłacana do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym. W przyszłym roku strażacy otrzymają je do końca marca za okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku.

Wprowadzenie możliwości otrzymania pieniędzy za nadgodziny spowodowało konieczność ograniczenia z 18 do 13 dni dodatkowego urlopu przyznawanego z powodu pracy w systemie zmianowym. Dodatkowe dni nadal przysługują strażakowi z tytułu osiągnięcia określonego wieku. Po ukończeniu 40 lat będzie mieć prawo do 5 dni urlopu, 9 dni – po ukończeniu 45 roku życia, a 13 dni – po ukończeniu 55 lat.