W czasie choroby pracownik ma prawo najpierw do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a następnie zasiłku chorobowego. Natomiast pozostali ubezpieczeni od pierwszego dnia tej niezdolności mogą pobierać zasiłek chorobowy. Łączny maksymalny okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni.

Zdarza się jednak, i to nie rzadko, że po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubezpieczony wciąż choruje. Może wtedy zgłosić wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wiadomo jednak, że obecnie nie jest łatwo ją uzyskać. Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS muszą bowiem stwierdzić, że wnioskodawca całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Nie zawsze stan zdrowia uzasadnia dokonanie takiego stwierdzenia. W takim przypadku osoba przebywająca na chorobowym powinna pomyśleć o złożeniu wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Jest je znacznie łatwiej uzyskać niż rentę.

Świadczenie po chorobie

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia tej zdolności, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Przysługuje ono za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego uzależniona jest od tego, jak wysoki był zasiłek chorobowy pobierany przez wnioskodawcę. Kwota tego świadczenia to odpowiedni procent zwaloryzowanej podstawy wymiaru tego zasiłku. Wynosi on:

● 90 proc. zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),

● 75 proc. tej podstawy za pozostały okres,

● 100 proc., jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub została spowodowana wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy można dostać świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty.
W pełnej wersji artykułu:
- Przez pierwsze 3 miesiące świadczenie wyższe od zasiłku
- Nie zawsze podstawa wymiaru jest waloryzowana
- Możliwe złożenie sprzeciwu po terminie