Nowe przepisy przewidują, że ojciec przysposobionego dziecka będzie mógł skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia w sprawie przysposobienia (począwszy od roku 2012 jego wymiar wyniesie dwa tygodnie). W drugim czytaniu, które odbyło się wczoraj, projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne.

– Dzięki tym zmianom w praktyce zrównane zostaną uprawnienia rodziców biologicznych i adopcyjnych – mówi Izabela Mrzygłocka, poseł PO, sprawozdawca projektu noweli.

Obecnie mężczyźni adoptujący dziecko mogą skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego tylko do momentu ukończenia przez nie 12 miesięcy. Tymczasem uregulowanie prawnej sytuacji dziecka adoptowanego (co często wiąże się z koniecznością pozbawienia praw rodzicielskich biologicznych rodziców) i procedura przysposobienia mogą trwać dłużej. Zgodnie z przyjętymi zmianami ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w ciągu roku od adopcji, ale nie później niż do momentu ukończenia przez dziecko 7. roku życia (lub 10 lat w przypadku adopcji dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

– Ułatwi mu to opiekę i nawiązanie kontaktu z przysposobionym dzieckiem. Nie spowoduje jednocześnie znacznych wydatków dla ZUS – mówi Ryszard Zbrzyzny, poseł klubu Lewica.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się w czwartkowym głosowaniu 365 posłów. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.