Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Zgodnie z projektem zawodnicy zakwalifikowani do kadry narodowej muszą przejść badania wstępne, a następnie w odpowiednich odstępach czasu (w zależności od uprawianej dyscypliny) badania okresowe. Zawodnik w ich trakcie poddawany jest ogólnym badaniom lekarskim oraz, w zależności od rodzaju uprawianego sportu, konsultacjom i badaniom specjalistycznym. Te ostatnie obejmują m.in. badania elektrokardiologiczne, internistyczne czy ortopedyczne.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przesyłać do 24 grudnia. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw.