Z danych GUS wynika, że tylko 4,3 proc. gospodarstw rolnych podejmuje działalność pozarolniczą, podczas gdy prawie 43 proc. bezrobotnych mieszka właśnie na wsi. Sytuację tę mają poprawić unijne projekty szkoleniowe przygotowujące rolników do zakładania gospodarstw agroturystycznych lub podejmowania działalności pozarolniczej.

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne Prym z Katowic rozpoczyna właśnie realizację projektu szkoleniowego dla 80 rolników z trzech śląskich powiatów (częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego), gdzie jest najwyższe bezrobocie (12,8 proc.). Szkolenie nauczy mieszkańców wsi, jak prowadzić działalność agroturystyczną – od zasad żywienia, księgowości, aż do promocji i marketingu gospodarstwa. Rolnicy będą się też uczyć języka angielskiego i zdobędą certyfikat językowy.

Podobne projekty są realizowane na terenie całego kraju.

– Mają pomóc gospodarstwom wyjść z zapaści i bezrobocia, dlatego adresowane są nie tylko do rolników, ale też ich rodzin – podkreśla Joanna Sapeta, dyrektor Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego Prym.

Mogą w nich uczestniczyć zarówno rolnicy ubezpieczeni w KRUS, jak też ich domownicy, zamieszkali na wsiach oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Pierwszeństwo udziału mają osoby, których dochód nie przekracza 1000 zł brutto w przeliczeniu na członka rodziny lub posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba złożyć oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

Zdobytą wiedzę rolnicy mogą wykorzystać ubiegając się o unijne środki na rozpoczęcie działalności agroturystycznej, którymi dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na założenie własnej firmy na wsi można otrzymać z UE 100 tys. zł.