Studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, będą mieli prawo do dodatkowej ulgi w wysokości 51 proc. do biletów komunikacyjnych. Zniżka będzie obowiązywać na przejazdy środkami komunikacji publicznej, w tym także kolejowej. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich.

Projektodawcy proponują, aby wprowadzone zostały dodatkowe bilety ulgowe dla studentów. Chodzi o osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia. Zgodnie z projektem przysługiwać im będzie uprawnienie do zniżki w wysokości 51 proc. Taka ulga dotyczyłaby zarówno biletów jednorazowych, jak również miesięcznych oznaczanych imiennie.

Według obecnych przepisów na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego przysługują studentom tylko dwie ulgi. W przypadku jednorazowych biletów na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe zniżka wynosi 37 proc. Natomiast na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi na podstawie imiennych biletów miesięcznych studentowi przysługuje ulga w wysokości 49 proc. Dotychczasowe regulacje będą jednak obowiązywać tylko do końca grudnia.

Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie obecnych przepisów rozporządzenia do ustawy o uprawnieniach ulgowych do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku. Równocześnie zacznie obowiązywać, zmieniane przez omawiany projekt, rozporządzenie ministra finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich. Drugi z tych aktów w swojej treści określa stawkę dotacji do krajowych przewozów pasażerskich. Ma ona wyrównać przewoźnikom przychody, które utracili ze względu na uwzględnianie ustawowych ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz.U. z 2010 r. nr 188, poz. 1261).