W tej sprawie przesłało list do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nowela z 22 października trafiła do jego podpisu 2 listopada. Ma on czas do jutra na jej podpisanie, zawetowanie lub odesłanie do TK.

W ocenie związku nowelizacja może łamać konstytucyjną zasadę równości. Dotyczy to przepisu, który utrzymuje zasadę przekazywania przez publiczne szpitale 40 proc. z dodatkowych środków, jeżeli takie placówka otrzymuje w ciągu roku z NFZ, na podwyżki, ale pod warunkiem że 3/4 z tej kwoty trafi do pielęgniarek i położnych. Ta zasada ma obowiązywać do końca 2012 roku. Nieprzestrzeganie tego warunku przez kierownika zakładu zagrożone jest sankcją grzywny nakładanej w trybie postępowania o wykroczenia. Zdaniem związku takie uprzywilejowanie płacowe jednej grupy pracowników kosztem innych jest niekonstytucyjne.