Szefowa resortu zwraca też uwagę, że w projekcie Boniego znacznie zmniejszone zostają gwarancje dla członków OFE w razie drastycznie słabych wyników funduszy. Dodaje, że projekt w ogóle nie podejmuje kwestii zadłużania się państwa z powodu refundowania składek dla OFE ani docelowego rozwiązania w zakresie wypłat środków z funduszy dla emerytów. A to, zdaniem Fedak, powoduje niepewność przyszłych emerytów co do tego, jakich świadczeń mogą oczekiwać.

Co więc proponuje minister Fedak? Wprowadzenie dobrowolności członkostwa w OFE oraz zmniejszenie składki do OFE, ewentualnie zawieszenie jej przekazywania w najbliższych latach.

Z naszych informacji wynika, że podobne stanowisko przygotował resort finansów. Z jego wysłaniem zwleka do 19 listopada, czyli dnia, w którym mija termin konsultacji społecznych i międzyresortowych.

ola