Minister rolnictwa i rozwoju wsi chce zwiększyć limit środków na jedno z najpopularniejszych w 2010 roku działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

Limit ma wzrosnąć z 224 do 406 mln euro. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007 – 2013.

Kwota została określona na podstawie zapotrzebowania na środki zgłoszonego przez przedsiębiorców, którzy przystąpili do naboru w 2010 roku. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.