Od przyszłego roku stopniowo zmniejszana będzie pomoc, jaką otrzymują pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych. Obniżone zostanie m.in. dofinansowanie ich pensji.
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która m.in. ogranicza przywileje zakładów pracy chronionej i wydłuża czas pracy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.
– Dzięki tym zmianom w przyszłym roku około 130 mln zł więcej otrzymają samorządy na zadania związane z rehabilitacją. Nie będzie więc zagrożona np. pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Stanisław Kogut, senator sprawozdawca nowelizacji.