Na najbliższym posiedzeniu Sejm ponownie zajmie się ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Powodem ponownego skierowania tej ustawy do Sejmu jest fakt, że wczoraj Senat przyjął kilka poprawek. Mimo to jest przesądzone, że płace w budżetówce w przyszłym roku nie wzrosną. Zmaleją też zasiłki pogrzebowe. Powody do zadowolenia mogą mieć natomiast studenci i nauczyciele.

Bez podwyżek płac

Ponad 0,5 mln osób zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej w 2011 r. nie otrzyma podwyżek płac. Wśród nich są policjanci, żołnierze, pracownicy i urzędnicy służby cywilnej. Płace nie wzrosną nawet o wskaźnik inflacji. Obecnie średnie wynagrodzenie policjanta i żołnierza wynosi 4 tys. zł. Z kolei średnie wynagrodzenie urzędników wnosi 4,4 tys. zł. Na podwyżki mogą więc liczyć pracownicy, którzy otrzymają awans na wyższe stanowisko, oprócz nich ci, którym dyrektorzy urzędów podniosą pensje po przeprowadzonych 10-proc. zwolnieniach. Rząd obiecał, że pieniądze zaoszczędzone z redukcji będą przeznaczone na wzrost płac.

Tak jak w poprzednich latach nie wzrośnie też pensja prezydenta i innych najważniejszych osób w państwie. Ich wynagrodzenia zostaną na poziomie z 2008 r. Na przykład pensja prezydenta wyniesie 20,1 tys. zł, a premiera 16,7 tys. zł.

Więcej dla nauczycieli

Nauczyciele to jedna grupa zawodowa, która może liczyć w przyszłym roku na podwyżki. We wrześniu 2011 r. otrzymają 7-proc. podwyżkę płacy zasadniczej, a także dodatków do wynagrodzenia. Łącznie ich zarobki powinny być zgodne ze średnimi płacami pedagogów zagwarantowanymi w Karcie nauczyciela.

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nich w ustawie budżetowej na rok 2011, obowiązującą od 1 września 2011 r., ma nastąpić nie później niż do 30 września 2011 r., z wyrównaniem od 1 września 2011 r. Samorządy w tym czasie powinny więc wypłacić nauczycielom 7-proc. podwyżki.

Średnia płaca nauczyciela stażysty, który rozpoczyna pracę w szkole, wyniesie 2618 zł, kontraktowego – 2905 zł, mianowanego – 3770 zł, a nauczyciele z najwyższym stopniem awansu (dyplomowani) będą zarabiać 4817 zł. Gminy, które nie osiągną tej płacy, będą musiały do końca stycznia 2012 roku wypłacić wyrównania w formie tzw. jednorazowego dodatku uzupełniającego. Samorządy na realizację zadań oświatowych z budżetu otrzymają 37 mld zł. To o 2,2 mld więcej niż w tym roku.

Tańsze bilety

Ustawa zwiększa wysokość ulgi dla studentów za przejazdy pociągiem na podstawie biletów jednorazowych. Ich wysokość wzrośnie z 37 proc. do 51 proc. Do korzystania z niej są uprawnieni studenci do ukończenia 26 lat. Mogą z niej korzystać w czasie podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych Zwiększy się też ulga na przejazdy pociągiem na podstawie biletów miesięcznych – z 49 proc. do 51 proc.

Studenci uzyskują także prawo do tańszych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i pośpiesznej na podstawie biletów miesięcznych. W tym przypadku ulga wzrośnie z 49 do 51 proc. Ulgi na przejazdy zwiększą się też dla osób niewidomych. Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2011 roku.

Mniej na pogrzeby

Obniżone zostaną zasiłki pogrzebowe. Świadczenie wypłacane rodzinom osób, których śmierć nastąpiła po 28 lutego 2011 r., będzie wynosić 4 tys. zł. Obecnie w ZUS czy KRUS świadczenie to przysługuje w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Od 1 września wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 6395,70 zł. Obniżone też zostaną – do 4 tys. zł – zasiłki pogrzebowe wypłacane przez zakłady emerytalne MON i MSWiA.

6,8 mld zł wyniesie w przyszłym roku fundusz płac dla pracowników i urzędników służby cywilnej

0,9 mld zł zaoszczędzi budżet na wypłacie zasiłków pogrzebowych