Nowy zawód, dodatkowe kwalifikacje albo szersze uprawnienia zawodowe można uzyskać na bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Funduszu Pracy. Obecnie fundusz za szkolenie może zapłacić do 9,6 tys. zł.

Czy urząd zapłaci za każde szkolenie

Bezrobotny chciał zdobyć prawo jazdy na kierowcę autobusu i świadectwo kwalifikacji. Zaproponował dyrektorowi, żeby zapłacił mu za te szkolenia 14 tys. zł. Czy dyrektor może tyle wydać?

Czy starosta zapłaci za krótkie szkolenie

Bezrobotny chce wziąć udział w specjalistycznym kursie komputerowym, który trwa 20 godzin. Czy bezrobotny może bezpłatnie wziąć udział w takim krótkim szkoleniu?

Czy bezrobotny może się szkolić dorabiając

Bezrobotny złożył do dyrektora urzędu pracy wniosek, że chce wziąć udział w szkoleniu na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Zanim rozpoczął szkolenie, sprzedał za 3 tys. zł kupiony wcześniej samochód. Czy będzie mógł wziąć udział w szkoleniu?

Czy bezrobotny może przerwać szkolenie

Bezrobotny z własnej woli zrezygnował ze szkolenia, bo podjął pracę. Czy będzie musiał zwrócić jego koszty?

Czy bezrobotny otrzyma pożyczkę

Urząd pracy odmówił bezrobotnemu sfinansowania szkolenia. Czy bezrobotny może ubiegać się u starosty o pożyczkę na sfinansowanie jego kosztów?

Czy firma otrzyma wsparcie finansowe

Od pół roku pogarsza się sytuacja finansowa firmy produkującej zagłówki do samochodów osobowych. Postanowiła rozpocząć produkcję poduszek powietrznych. Dlatego chce skierować część pracowników na szkolenie, którego celem jest przekwalifikowanie zawodowe. Przeszkolenie jednej osoby kosztuje 7 tys. zł. Czy pracodawca otrzyma refundację z Funduszu Pracy?

Czy można uzyskać szkolenie i staż

Osoba bezrobotna jest na stażu w firmie, a chciałaby brać udział w szkoleniu. Czy jest to możliwe?

Czy pracownik może się szkolić

Mam 47 lat, pracuję w urzędzie skarbowym, chciałbym zdobyć nowe kompetencje biorąc udział w szkoleniu o prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów. Czy urząd pracy może zapłacić mi za nie?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przeszkolić bezrobotnego za pieniądze z Funduszu Pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.