Czas oczekiwania na wyjazd do uzdrowiska wynosi średnio (w poszczególnych oddziałach NFZ) od 16 do nawet 24 miesięcy. Mimo tego liczba chętnych systematycznie rośnie. Aby skrócić kolejki oczekujących, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, żeby osoba dorosła mogła korzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy (obecnie jest to 12 miesięcy). Taka zmiana obowiązuje od tej soboty. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 18 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz.U. nr 202, poz. 1342) do skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, wobec których nie upłynął jeszcze 18-miesieczy termin ważności, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Zgodnie z nowymi przepisami po otrzymaniu skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez oddział NFZ jest ono wpisywane na listę oczekujących. Zostaje mu nadany kolejny numer wynikający z listy. Po dokonaniu takiego wpisu skierowanie jest oceniane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

Zdaniem przedstawicieli funduszu wydłużenie czasu oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe może tylko częściowo rozwiązać problem powiększania się grupy osób oczekujących. Nie spowoduje jednak gwałtowanego spadku liczby wniosków o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Podobnie jak podnoszenie opłat, jakie kuracjusze tam wyjeżdżający muszą uiszczać (chodzi o opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie). Ich wzrost może jedynie przejściowo zahamować liczbę składanych wniosków. Taka propozycja była w projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego. Ostatecznie resort zdrowia pozostawił je na niezmienionym poziomie.

W tym roku na leczenie uzdrowiskowe NFZ zamierza wydać 549,7 mln zł, w przyszłym – o 15 mln zł więcej. Osiem oddziałów funduszu dostanie na uzdrowiska w przyszłym roku tyle samo pieniędzy co w tym. Sześć będzie miało na ten cel więcej środków. Dwa województwa – opolskie i lubelskie – będą mogły wydać na leczenie uzdrowiskowe w 2011 roku mniej niż w tym roku.