Nowe prawo - Osoby ubiegające się o przyznanie stopnia niepełnosprawności będą kierowane na badania specjalistyczne w wojewódzkich zespołach ds. orzekania.

Lekarze lub psychologowie - członkowie powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania - będą mogli kierować osoby ubiegające się o przyznanie stopnia niepełnosprawności na badania lekarskie przeprowadzane w wojewódzkich zespołach ds. orzekania.

Wynika to z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 2007 roku w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 250, poz. 1875).

Wojewódzkie zespoły przeprowadzą badania z zakresu neurologii i chorób narządu ruchu, chorób serca i naczyń obwodowych, chorób płuc, okulistyki i psychologii. Skierowania na takie badania będą wystawiane, gdy dotychczasowa dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do właściwej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o przyznanie jej stopnia niepełnosprawności.

W ciągu 3 dni od wydania skierowania, powiatowe zespoły ds. orzekania będą musiały przekazać je do zespołów wojewódzkich. Te z kolei poinformują zainteresowanego o terminie badania (nie później niż 10 dni przed jego przeprowadzeniem). Zgodnie z rozporządzeniem termin ten powinien zostać wyznaczony w ciągu miesiąca od otrzymania skierowania.

Aby wojewódzkie zespoły mogły przeprowadzać badania, muszą dysponować odpowiednimi pomieszczeniami. W ich siedzibach powinny znajdować się m.in. co najmniej dwa pomieszczenia wyposażone w aparaturę diagnostyczną do przeprowadzenia badań lekarskich, pomieszczenie do badań psychologicznych, wydzielone stanowisko do rejestracji i obsługi badanych osób oraz poczekalnia i pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Dodatkowe warunki muszą spełniać na przykład pomieszczenia, w których wykonywane są badania okulistyczne i ultrasonograficzne.

Wojewódzkie zespoły ds. orzekania będą musiały posiadać odpowiednie kadry. Na przykład badanie ultrasonograficzne będzie mógł przeprowadzić tylko lekarz posiadający drugi stopień specjalizacji lub z tytułem specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, chorób wewnętrznych i kardiologii.

- Nowe przepisy nakładają na nas dodatkowe obowiązki, ale nie wskazują źródeł ich finansowania, a zespołom brakuje kadr i odpowiednich pomieszczeń - mówi Piotr Milczanowski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl