Najubożsi studenci oraz ci pozbawieni opieki rodzicielskiej mogą ubiegać się o 100 proc. poręczenia kredytu przez Skarb Państwa. Wnioski o kredyt można składać do 15 listopada.

1 Sprawdź, komu poręczenia kredytu udzieli Skarb Państwa

100 proc. poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), bez względu na dochód, przysługuje studentom, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej. Przysługuje ono również studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto miesięcznie. Natomiast 70 proc. otrzymają ci, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1 tys. zł.