Najubożsi studenci oraz ci pozbawieni opieki rodzicielskiej mogą ubiegać się o 100 proc. poręczenia kredytu przez Skarb Państwa. Wnioski o kredyt można składać do 15 listopada.

1 Sprawdź, komu poręczenia kredytu udzieli Skarb Państwa

100 proc. poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), bez względu na dochód, przysługuje studentom, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej. Przysługuje ono również studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto miesięcznie. Natomiast 70 proc. otrzymają ci, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1 tys. zł.
Z kolei o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie agencja może poręczać do 80 proc. lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zabezpieczyć kredyt studencki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz dwie pozostałe porady:

2 Ustal, gdzie można wnioskować o poręczenie kredytu
3 Złóż do banku wniosek o kredyt studencki z poręczeniem