W razie rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia z powodu nieistniejącego mobbingu firmie przysługuje odszkodowanie.
Pracownik zatrudniony w dużej i znanej spółce, powołując się na stosowanie przez pracodawcę mobbingu, rozwiązał umowę o pracę i nagłośnił tę informację w mediach. Okazało się, że zarzut ten jest nieprawdziwy.
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.