Zawodnicy, którzy zawodowo uprawiają sport i biorą udział w różnego rodzaju zawodach, muszą przejść przez badania lekarskie, które uwzględniają specyfikę wybranej przez nich dyscypliny. Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego. Zgodnie z nim zawodnicy muszą przejść badania m.in. morfologiczne, ortopedyczne czy kadriologiczne. W przypadku sportowców uprawiających np. sztuki walki dochodzą jeszcze m.in. konsultacje neurologiczne. Na ich podstawie lekarz wystawia orzeczenie uprawniające do ćwiczenia wybranej dyscypliny sportowej oraz uczestnictwa w zawodach. Resort zdrowia proponuje, aby orzeczenie mógł wydawać lekarz specjalista z medycyny sportowej. Jedynie w przypadku zawodników niepełnosprawnych mógłby je wypisać lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS) wymóg ograniczający wykaz lekarzy praktycznie do jednej specjalizacji (w przypadku zdrowych zawodników) spowoduje znaczne trudności z uzyskaniem orzeczenia. Dlatego od kilku lat towarzystwo w porozumieniu ze Związkiem Powiatów Polskich prowadzi specjalne szkolenia (ABC Medycyny) dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, dzięki którym uzyskują oni możliwość wydawania orzeczeń z zakresu medycyny sportowej. Takich lekarzy zostało już przeszkolonych ponad 600. Docelowo miało być 3,6 tys. Dzięki szkoleniu uzyskują oni specjalne certyfikaty. Jeżeli w wyznaczonym czasie je odnawiają, mogą wydawać orzeczenia z zakresu medycyny sportowej.

– Propozycja resortu zdrowia pozbawia ich takiej możliwości. Nie będą mogli wydawać orzeczeń zawodnikom, bo nie są specjalistami z zakresu medycyny sportowej, mimo że zostali przeszkoleni w tym zakresie – mówi Witold Furgał, sekretarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Odebranie im takiej możliwości spowoduje, zdaniem PTMS, jeszcze większe trudności z dostaniem się do specjalisty z zakresu medycyny sportowej. Obecnie w kraju jest zaledwie 285 takich lekarzy.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przesyłać do 1 grudnia. Ma ono wejść w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.