Realizatorzy szkoleń finansowanych z pieniędzy unijnych, którzy nie zapewnią części przeszkolonych osób zatrudnienia, będą przegrywać w kolejnych konkursach. Taki wymóg urzędom wojewódzkim stawia Komisja Europejska.
Przedłużają się prace nad planami działań, zgodnie z którymi będą ogłaszane w przyszłym roku konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Województwa już dawno powinny zakończyć nad nimi prace, ale zastrzeżenia do ich propozycji zgłosiła Komisja Europejska (KE). Jej zdaniem na tym etapie zaawansowania programu, gdy została zakontraktowana już ponad połowa środków, należy wymagać większej efektywności realizowanych projektów.
– Efektem ukończenia projektu zdaniem komisji powinno być uzyskanie zatrudnienia – mówi Katarzyna Żmudzińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Dlatego w przyszłorocznych konkursach województwa mają kontraktować tylko takie projekty, które części szkolących się osób zagwarantują prace.
Według wstępnych propozycji uzgodnionych przez województwo pomorskie z KE w przyszłorocznym konkursie 45 proc. bezrobotnych, którzy ukończą unijne szkolenie, znajdzie pracę. Zatrudniona powinna być także połowa osób kończących projekty dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw w woj. wielkopolskim.
Oferta szkoleniowa ma być również w większym stopniu powiązana z potrzebami rynku pracy. Dlatego województwa muszą przewidzieć konkursy kierowane do przedsiębiorców z branż, w których brakuje pracowników.
– Uznaliśmy za takie przyszłościowe branże m.in. budownictwo, biotechnologię i farmację – mówi Barbara Kwapiszewska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Natomiast na Dolnym Śląsku branżami przyszłościowymi są energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, hotelarstwo i turystyka.
KE chce także, żeby w większym stopniu niż dotychczas unijna pomoc trafiała do osób niepełnosprawnych. Województwa muszą w przyszłym roku przewidzieć takie konkursy, które w całości będą dedykowane tej grupie osób. Osoby niepełnosprawne szkolą się najrzadziej ze wszystkich osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Plany działań na 2011 roku powinny być gotowe przez końcem listopada. Wtedy zatwierdzi je komitet monitorujący PO KL.