Realizatorzy szkoleń finansowanych z pieniędzy unijnych, którzy nie zapewnią części przeszkolonych osób zatrudnienia, będą przegrywać w kolejnych konkursach. Taki wymóg urzędom wojewódzkim stawia Komisja Europejska.
Przedłużają się prace nad planami działań, zgodnie z którymi będą ogłaszane w przyszłym roku konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Województwa już dawno powinny zakończyć nad nimi prace, ale zastrzeżenia do ich propozycji zgłosiła Komisja Europejska (KE). Jej zdaniem na tym etapie zaawansowania programu, gdy została zakontraktowana już ponad połowa środków, należy wymagać większej efektywności realizowanych projektów.
– Efektem ukończenia projektu zdaniem komisji powinno być uzyskanie zatrudnienia – mówi Katarzyna Żmudzińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.