PROBLEM CZYTELNIKA

Razem z żoną adoptujemy kilkuletnie dziecko. Z tego powodu mamy dużo spraw do załatwienia. Czy w takim przypadku pracodawca powinien udzielić urlopu okolicznościowego? W przepisach wewnętrznych obowiązujących w naszym zakładzie pracy nie ma mowy na ten temat.

EKSPERT WYJAŚNIA

MARCIN RUSINEK

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego A. Polowiec

W przepisach prawa powszechnie obowiązującego wyczerpująco określono katalog zdarzeń uzasadniających udzielenie urlopu okolicznościowego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z tego wynika, że w innych przypadkach pracownicy nie mają prawa do takiego zwolnienia. W tym katalogu jest wymienione urodzenie się dzieci pracowników. W związku z tym mogą oni liczyć na otrzymanie dwóch dodatkowych dni wolnych od pracy, za które nie będą mieli pomniejszonej pensji. Jednak w przepisach nie ma w ogóle uwzględnionej adopcji dzieci. Także termin urodzenie się dziecka nie może być rozumiany tak szeroko, by obejmować swoją dyspozycją tego typu sytuacje. Chodzi bowiem o przyjście na świat noworodka w sensie biologicznym, a nie o przyjęcie do rodziny dziecka w drodze adopcji.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik ani jego żona nie mogą otrzymać urlopu okolicznościowego ze względu na adopcję dziecka. Jeśli nie mają już urlopu wypoczynkowego, a jednocześnie nie mogą poczekać z załatwieniem spraw z tym związanych do stycznia 2008 r., to mogą się ubiegać jedynie o urlop bezpłatny.

Podstawa prawna

■  Par. 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281).

Not. MONIKA BURZYŃSKA