Ministerstwo edukacji narodowej opracowało dla 10 zawodów nowe podstawy programowe. Dzięki nim uczniowie mają określony zakres materiału, jaki muszą znać po zakończeniu szkoły. Określi to wchodzące jutro w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej (Dz.U. nr 195, poz. 1296).

Osoba, która chce zostać drukarzem, powinna m.in. nauczyć się posługiwać terminologią poligraficzną, rozróżniać maszyny poligraficzne czy przygotowywać i obsługiwać maszyny drukujące. Przyszły mechanik maszyn i urządzeń drogowych musi nauczyć się dokonywać prawidłowego doboru materiałów do robót drogowych i mostowych. Powinien też potrafić oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń.

Z kolei absolwent kierunku technik turystyki wiejskiej powinien m.in. umieć oceniać walory oraz infrastrukturę turystyczną określonych regionów Polski i świata. Musi też nauczyć się wytwarzać oraz przechowywać produkty rolnicze.

Wszyscy ci absolwenci po ukończeniu szkoły powinni też nauczyć się stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy. Muszą też umieć udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Powinni także nauczyć się, jak prowadzić działalność gospodarczą.