Do 30 listopada trwa nabór kandydatów do instytucji, które będą się zajmowały przyznawaniem pieniędzy na badania i oceną placówek naukowych.
Resort nauki decyzje o podziale pieniędzy na badania naukowe przekazał dwóm instytucjom: Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz nowopowstałemu Narodowemu Centrum Nauki (NCN). Powstał też Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), który zajmie się oceną jednostek naukowych. Od niej będzie zależała wysokość pieniędzy przyznanych na działalność placówek. Takie zmiany wprowadziła reforma nauki, która weszła w życie 1 października 2010 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło nabór na członków rady NCN oraz do KEJN. Kandydatów mogą zgłaszać jednostki naukowe oraz środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku dla badań.