Za środki z programu Leader można wyremontować lub wyposażyć wiejską świetlicę. Samorząd może mieć zrefundowane maksymalnie 25 tys. zł

1 Napisz wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych

Remont już istniejącej świetlicy lub zaadaptowanie do tego celu innego obiektu, np. remizy, można zrealizować jako tzw. mały projekt w ramach programu Leader. Wzór wniosku oraz instrukcję jego wypełnienia można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędów marszałkowskich oraz tzw. lokalnych grup działania (LGD). Są to stowarzyszenia utworzonego przez osoby reprezentujące miejscową społeczność i zaangażowane w działania na rzecz rozwoju lokalnego. W całym kraju powstało ich już 347 LGD. Na terenie danej gminy może funkcjonować tylko jedna taka grupa. Każda lokalna grupa działania opracowała dla obszaru, który obejmuje, tzw. lokalną strategię rozwoju (LSR). Wniosek gminy o przyznanie pomocy na remont lub doposażenie świetlicy musi być z nią zgodny. Z lokalną strategią rozwoju można się zapoznać na stronie internetowej właściwej terytorialnie lokalnej grupy działania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak remontować wiejską świetlicę za pieniądze UE.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Złóż wniosek do odpowiedniej dla twego terenu lokalnej grupy działania
3 Zgromadź środki własne – zarówno pieniężne, jak i niepieniężne
4 Sprawdź, za jakie wydatki możesz dostać refundację kosztów