O dopłaty do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniem będzie mogła się ubiegać firma, która odnotowała co najmniej 15-proc. spadek obrotów.
Sejm przyjął senacką poprawkę do nowelizacji ustawy antykryzysowej, która ma ułatwić firmom korzystanie z subsydiów płacowych. Przedsiębiorstwo, które chce otrzymać taką pomoc, będzie musiało wykazać co najmniej 15-proc. spadek obrotów gospodarczych (sprzedaży) w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Obecnie firmy, które chcą otrzymać dopłaty do pensji, muszą wykazać co najmniej 25-proc. spadek obrotów. Wysoki próg ubiegania się o wsparcie spowodował, że przez ponad rok wydatkowano zaledwie około 2 proc. środków przeznaczonych na ten cel (16 mln zł z łącznej kwoty ponad 900 mln zł). Dlatego posłowie przyjęli nowelizację, która przewidywała obniżenie progu strat z 25 do 10 proc.