Osoby, które pracowały przez co najmniej 6 miesięcy przed 1 stycznia 1999 roku, muszą wystąpić do ZUS o ustalenie kapitału początkowego. W innym przypadku otrzymają mniejszą emeryturę.

Czy ZUS sam policzy kapitał początkowy

Pracownica dużego zakładu pracy w przyszłym roku kończy 60 lat. Przed wejściem w życie reformy emerytalnej pracowała ponad 20 lat w różnych firmach. Kadrowa w zakładzie pracy zwróciła jej uwagę, że musi obliczyć kapitał początkowy. Czy ZUS może ją wyręczyć, sam wyliczając kapitał początkowy?

Czy okres studiów dolicza się do stażu

Pracownik prywatnej firmy komputerowej złożył wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego. Czy wypełniając wniosek, musi dołączyć do niego oryginał dyplomu?

Czy matce doliczana jest opieka nad dziećmi

Właścicielka prywatnej firmy, będąc jeszcze pracownicą instytucji państwowej, w 2003 roku miała ustalony kapitał początkowy. Do okresów nieskładkowych nie zaliczono jej całej opieki nad dwójką dzieci, bowiem miała krótki staż ubezpieczeniowy. Czy po zmianie przepisów w 2004 roku musi ponownie złożyć wniosek o kapitał początkowy, składając raz jeszcze wszystkie dokumenty?

Czy do wniosku trzeba dołączyć dokumenty

Pracownik mający prawo do przejścia na emeryturę za rok chce złożyć wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego. W domowym archiwum posiada świadectwa pracy oraz zaświadczenia o wysokości zarobków wystawione przez poprzednich pracodawców. Pracownik, obawiając się zagubienia tych dokumentów, nie chce składać oryginałów, ale ich kopie potwierdzone przez pracodawcę. Czy ZUS uznaje tylko oryginały?

Czy rolnik ma prawo do kapitału początkowego

Rolnik obecnie prowadzący gospodarstwo rolne przed 1999 rokiem służył w wojsku jako poborowy. Czy może złożyć wniosek do ZUS o ustalenie kapitału początkowego?

Czy ZUS musi uznać zeznania świadków

Pracownik dużego zakładu przemysłowego zlikwidowanego w połowie lat 90. ma problemy z udowodnieniem, że pracował w nim przez 10 lat. Nie posiada bowiem świadectwa pracy ani innego dokumentu potwierdzającego fakt i okres zatrudnienia w tym zakładzie. Czy składając wniosek o kapitał początkowy, może fakt i okres pracy potwierdzić zeznaniami świadków?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustalić kapitał początkowy.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.