Przedsiębiorcy, uczelnie i instytucje szkoleniowe mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów, które polegają na współpracy sektora nauki z przemysłem. Na przykład do 5 listopada można składać projekty w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Można dostać dotację na organizację staży pracowników przedsiębiorstw na uczelniach lub naukowców w przedsiębiorstwach.

W projekcie można też uwzględnić tymczasowe zatrudnienie naukowca w małej lub średniej firmie oraz wypłatę stypendium naukowego dla doktoranta. Do podziału jest 6,5 mln zł. Poprawne merytorycznie projekty otrzymają punkty preferencyjne za spełnienie dodatkowych kryteriów.

– Najwięcej dodatkowych punktów można otrzymać za projekt realizowany w partnerstwie przedsiębiorca – jednostka naukowa lub uczelnia – mówi Beata Plechimowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wciąż nie zostało wydane w całości 5 mln zł na projekty współpracy nauki z przedsiębiorstwami w województwie lubelskim. Trwa nabór wniosków, które przewidują organizację staży w przedsiębiorstwach i na uczelniach. Projekty można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.