•  WZROST NAKŁADÓW na szkolnictwo wyŻsze. Wydatki na szkolnictwo wyższe będą rosły - zapewnił w Poznaniu premier Jarosław Kaczyński podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej. Już w roku 2008 wzrosną o około 10 proc. - zapowiedział.
  Więcej www.kprm.gov.pl
 •  nagrody ministra nauki. Profesor Stefan Zawadzki, prof. Witold Kieżun i prof. Marek Moszyński otrzymali nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. W tym roku zwycięzcy w każdej z trzech kategorii nagród otrzymali po 63 tys. zł. Podczas uroczystości wręczenia nagród minister nauki prof. Michał Seweryński podziękował laureatom oraz wszystkim naukowcom za ich pracę.
  Więcej www.mon.gov.pl
 •  WzrosnĄ pensje wojskowych. Minister obrony narodowej Aleksander Szczygło zatwierdził zmiany w systemie uposażeń żołnierzy zawodowych. Od stycznia przyszłego roku wzrosną pensje wojskowych. O 27 proc., czyli o 300 zł, będzie wyższe uposażenie zasadnicze dla stopnia szeregowego nadterminowego, a uposażenie starszych szeregowych zawodowych wzrośnie o 21 proc. (380 zł). Pozostali mają otrzymać podwyżki nie mniejsze niż 10 proc.
  Więcej www.wp.mil.pl
 •  SzkoŁa segreguje uczniów. Polska szkoła jest szkołą segregacyjną i dyskryminacyjną, jeśli chodzi o traktowanie uczniów niepełnosprawnych - podkreślali uczestnicy dwudniowej konferencji Niepełnosprawni w systemie oświaty i na rynku pracy, która odbyła się w Warszawie. Według ekspertów, zbyt dużo niepełnosprawnych uczniów uczy się w szkołach specjalnych, podczas gdy rodzaj ich niepełnosprawności pozwala na naukę w zwykłych szkołach, gdyby tam stworzono im odpowiednie warunki.
 •  Pracodawcy coraz częściej rekrutujĄ przez Internet. Ponad 860 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych ukazało się w polskim internecie w pierwszym półroczu 2007 roku. Najaktywniejsi w internecie są pracodawcy z Mazowsza i Śląska, a najbardziej poszukiwana grupa zawodowa to sprzedawcy - wynika z raportu Rynek pracy w Polsce - potencjał rekrutacyjny polskiego internetu przygotowanego przez internetową platformę kariery.
  Więcej www.gazetapraca.pl